Điệu Nhảy Thầy Tu

Chương 1 Tôi sợ! Chẳng phải một sự đe dọa trực tiếp đến cơ thể đang khiến tôi sợ hãi, mà là tình huống. Mọi vật hôm nay sao đều khác lạ - im lặng hơn ngày thường rất nhiều, mặc dù thành phố Paris những ngày tháng Năm vốn được coi là đất thánh của dân du lịch trên toàn thế giới. Không một dấu vết của vẻ nhộn nhịp hàng ngày. Cũng có thể cảm giác bất thường đã xuất hiện, bởi mọi giác quan của tôi bây giờ chỉ tập trung duy nhất vào ngôi nhà nhỏ.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    1    0    14-08-2020
32    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
14    1    0    14-08-2020
3    1    0    14-08-2020
13    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN