Đứa Con Ma

Vào thời thơ ấu, lúc đó tôi khoảng 8 – 9 tuổi, gia đình dọn đến một vùng quê hẻo lánh để tìm sự yên tĩnh và không khí đồng quê mát mẻ, thiên nhiên. Mỗi ngày vào sáng sớm ba mẹ tôi ra đồng làm việc cầy cấy và chăn nuôi gia súc; còn tôi, lúc đó đang là mùa hè nên chỉ ở nhà trông nom nhà cửa, nhiều khi buồn chán tôi thường đi ra ngoài dạo mát. Một hôm đang tung tăng đuổi theo mấy chú bướm thì tôi nghe có tiếng ai đó đang gọi.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
136    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
4    2    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
6    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN