Giọt Máu

Chương 1 \"Ðem truyện trăm năm giở lại bàn\" (Trần Tế Xương) Nữa đầu thế kỷ trước, ở Kẻ Noi, huyện Từ Liêm, có ông Phạm Ngọc Liên là bậc đại phú. Ông Liên xây nhà trên miếng đất đầu làng. Miếng đất này bằng phẳng, rộng ba sào hai thước. Có người đi qua bảo rằng: \"Ðất này đẹp, hình bút, phát về văn học. Ðã phát về văn học thì nước cạn, tàu ráo, hiếm con trai\".

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN