Hòn Đảo Bí Hiểm

Hòn Đảo Bí Hiểm Chương 1 Đó là một kế hoạch độc ác! Tay triệu phú Basil Protor nghe tin về một kho báu ma quỷ. Lời lể về sự giàu có vô biên nằm dưới mặt đất khiến hắn mất ăn mất ngủ. Hắn muốn có kho báu đó. Hắn phải có kho báu bằng mọi giá. Basil Protor mua toàn bộ hòn đảo nằm giữa biển Đại tây Dương và thiết lập mối quan hệ với những quyền lực của bóng đêm. Phía bên quyền lực ấy không để tên triệu phú dễ dàng chạm tay đến kho báu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    6    1    22-06-2021