Người Mỹ Niệm Chú

Trước hết, các bạn có biết là 2 chân của chúng ta KHÔNG BAO GIỜ DÀI BẰNG NHAU KHÔNG? Nếu bạn ngồi dựa vào tường, hoặc ghế có lưng dựa thẳng, rồi duỗi 2 chân ra, sao cho chân và thân tạo thành 90 độ. (hãy nhờ ai đó dùng bàn tay nâng 2 gót chân của mình lên) Bạn hỏi họ xem hai gót chân có bằng nhau không? Bạn sẽ được trả lời , cái dài, cái ngắn! Nãm 1970, tôi có dịp du học ở Mỹ, và đến Salt Lake City thuộc Bang Utah. Một hôm tôi.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    2    1    27-02-2021
206    3    1    27-02-2021