Nhất Dương Chỉ

Năm tôi 14 tuổi, lúc chưa gia nhập Môn Phái, thỉnh thoảng tôi phóng xe lên nhà Thầy chơi, một hôm, đang ở nhà Thầy, có người đến rước Thầy đi trị bịnh, mới đầu, Thầy từ chối, nói là ở nhà bận việc, nhưng khách năn nỉ quá, đồng thời nói là Bà Mẹ bịnh đă 3 năm, nay làm dữ lắm, nên không chở đến nhà Thầy được. Thế là Thầy chịu đi và cho tôi đi theo luôn. Khi đến trước cổng sân, Thầy đứng lại và nói với người đi rước: “Chú em vô nhà cởi.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    1    0    16-08-2020