Chị tôi

Ngày xưa, tôi cũng từng yêu như bao nhiêu người con trai khác, chỉ có điều người đó là chị tôi. Thưở nhỏ tôi mồ côi cha nên chỉ có mẹ và tôi sống với nhau trong ngôi nhà lợp lá. Thiếu bóng cha như hồn tôi đã khuyết đi một nửa, lắm lúc cô đơn mỏi mệt giữa cuộc đời mà đâu biết nương dựa vào ai? Vì tôi là con trai, là chỗ dựa cho mẹ nên nỗi buồn tôi cứ cất giấu vào tim.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    0    14-08-2020
35    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    9    0
3    5    0