Phong Vân

Thời Thơ Ấu Nhiếp phong là con trai của Bắc ẩm cuồng đao Nhiếp Nhân Vương. Từ nhỏ y đã là người nhân hậu sống tình cảm. Mẹ Phong đã bỏ bố con y đi theo Tuyệt Vô Thần từ khi y còn nhỏ. Từ đó cha y bị điên vì dòng máu Kỳ lân của tổ tiên để lại. Bản thân y cũng mang dòng máu Kỳ lân trong người. Chỉ có tâm pháp gia truyền Băng tâm quyết mới khắc chế được. Một lần phong theo cha đi đến Lăng Vân Động để quyết đấu với Nam lân.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    68    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.