Thiên Thần

Quyển I: Thần Chi Tử - Chương 1: Diệp Vô Thần Lời giới thiệu của dịch giả: Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phá nát tinh thần. Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung. Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu? Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào? "Thiên Thần" - kể lại chính là một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    24-06-2021
4    4    1    24-06-2021
8    5    0    24-06-2021