Luận văn: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY NAM

Công ty cổ phần Thủy Nam là một doanh nghiệp nhỏ với số lượng nhân viên chỉ bao gồm 20 người nên có bộ máy tổ chức gọn nhẹ, dễ quản lý. Công ty tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh, trong đó giám đốc là người quản lý và các phòng ban có nhiệm vụ tư vấn , hỗ trợ cho giám đốc đồng thời thi hành các nhiệm vụ mà giám đốc giao cho. Dưới đâu là sơ đồ chi tiết về các phòng ban của công ty:. | Tài sản ngắn hạn tăng trong năm 2011, do lượng tiền của công ty tăng thêm từ đồng lên đồng tăng 5,48 lần. Phải thu khách hàng từ năm 2010 không có nhưng lại xuất hiện năm 2011 trong đó toàn bộ là khoản ứng trước của công ty. Sự tăng của tiền mặt tuy tăng cao theo đúng như tình hình kinh doanh có phát triển của công ty, nhưng lượng tiền nhàn rỗi, tồn quỹ là không gây lãng phí nhiều , doanh nghiệp dùng tiền đầu tư nhiều hơn nhưng một phần khác chứng tỏ răng hiện tại khả năng thanh khoản của công ty rất thấp, dễ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, chi trả cho các hoạt động, chi phí bằng tiền mặt tại công ty gây ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của công ty đối với các nhà cung cấp, các ngân hàng và khách hàng. Như đã nói ở trên phân báo cáo tài chính, công ty đang trong giai đoạn sản phẩm được tiêu thụ tốt, vậy việc lượng phải thu khách hàng xuất hiện và ở mức bình thức cũng là một điều dễ hiểu. Nhưng cũng là một nguy cơ cho công ty khi đây chứng tỏ công ty đang bị khách hàng chiếm dụng vốn, khả năng rủi ro do không thu hồi được vốn tăng lên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    90    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.