Quách Tiểu Phong Phá Án

PHẦN I: HẢI ĐƯỜNG TỎA HƯƠNG - Chương 1: Cái Chết Của Quách Lão Gia Mưa thu rả rích cả đêm, sáng sớm nay tuy ánh mặt trời có chiếu cao nhưng trời cũng khá lạnh, đối với Quách phủ mà nói, hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có duy nhất một điều không bình thường đó là Quách lão gia không thấy lớn tiếng như mọi ngày, mà vẫn ngủ như lợn chết vậy. Sức khỏe của Quách lão gia vốn rất tốt, chỉ là từ sau khi Nhị công tử của Quách phủ.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    1    21-06-2021
73    4    0    21-06-2021