Am Mây Ngủ

Huyền Trân thức giấc, lắng tai nghe. Có tiếng tụng kinh. Đây là tiếng tụng kinh của chú tiểu Pháp Đăng. Giọng chú trong như tiếng chuông đồng, Chú đang khoan thai tụng bài kệ mở đầu cho thần chú Lăng Nghiêm, từng âm rành rọt và trong veo như những hạt châu tiếp nhau rơi đều trong không gian ngời sáng. "Đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẫm trừ vi tế hoặc: Linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng.". Huyền Trân nằm yên, để hết tâm ý vào lời.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
72    26    0
1    24    0
1    19    0
1    21    0
1    17    0
1    19    0
1    14    0
1    12    0
1    17    0
1    17    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
226    5    1    21-06-2021