Bỉ Vỏ

Năm ấy tôi mười sáu tuổi, hết hạn tù, được thạ Mẹ tôi lên tận nhà giam tôi, đón tôị Nhưng chúng tôi không về Nam Định - quê hương của chúng tôi - mà dắt nhau ra Hải Phòng. Khi tôi đi tù, đoạn tang cha tôi, mẹ tôi bước đi một bước nữạ Nên lúc rời bỏ cái tỉnh đã chứng kiến bao nhiêu việc không hay kế tiếp phá tan gia đình tôi, sự ngậm ngùi của mẹ tôi bắt tôi nghĩ đến lòng héo hắt của một người đàn bà đã cải giá trước sự khinh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    17    1    21-06-2021
2    3    0    21-06-2021
2    9    1    21-06-2021