Cầm Thư Quán

Chương 1 Bích hán vọng cùng vân diểu diểu Hoàng lương mộng tỉnh hạ du du Bồng lai sơn thượng âm dung đoạn Băng ngọc u hồn nhập mộng vô Dịch: Tầng biếc xa trông mây thăm thẳm Kê vàng tỉnh giấc bóng âm thầm Âm dương cách biệt, đâu tiên cảnh Thân ngọc hồn mê giấc mộng trần (“Tự thuật thi”- Lê Thánh Tông) - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Phải đến trăm cái đầu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    0    24-06-2021
2    4    0    24-06-2021
9    14    1    24-06-2021
48    30    14    24-06-2021