Cánh Diều Mơ Ước

Năm nay,mùa hè đến tháng Tư tràn trề đổ xuống khắp nơi,dát vàng từng khóm tre già,chan hoà những gốc rạ với đất cày đến nỗi nhìn xa khó thể phân biệt được đâu là rạ,đâu là đất màu nhộm khí thơm thơm mùi mật hoa,cây tươi xanh hớn hở chuyện trò xôn xao với đường nhỏ bao quanh làng sáng lên như một dải bạc,vòng vèo rồi mất hút vào luỹ tre sẫm màu,xa tít. Tôi ngồi trên đám cỏ tóc tiên mềm đầm lớn ven đường đến khúc này bắt đầu cạn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    6    0    22-06-2021