Chiều Chiều

Nghé ơ nghé Nghé bông hay là nghé hoa Như cà mới nở Mẹ cõng xuống sông Xem rồng lấy nước Mẹ gọi tiếng trước Cất cổ lên trông Mẹ gọi tiếng sau Cất lồng lên chạy Lồng ba lồng bảy Lồng về với mẹ Nghé ơ Mày như ổi chín cây Như mây chín chùm Như chum đựng nước Như lược chải dầu Cắn cỏ ăn no Kéo cày đỡ mẹ Việc nặng phần mẹ Việc mẹ phần con Kéo nỉ kéo non Kéo đến quanh tròn Mẹ con ta nghỉ Ông khách hỏi mua Nhà ta chả bán.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    24-06-2021
20    5    1    24-06-2021
2    4    0    24-06-2021