Cỏ Dại

Cỏ dại hoa đồng Ông bà ngoại tôi có nếp nhà gạch rất cũ. Người ta thường đồn rằng tuổi nó dễ đã đến ngoài một trăm năm. Nhưng kể tuổi thực của nó, cũng chưa lão quá như vậy. Chỉ trong vòng một kỷ, trên hoặc dưới cái quãng người Tây vào tỉnh Hà Nội lần thứ nhất. Không phải ông bà ngoại của tôi làm nên nếp nhà ấy. Nó là cái cơ nghiệp hương hoả. Ông tôi được gánh thừa tự, đèn nhang cho một ông bác mất không có con trai. Khi ông cụ bác ông.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    13    2    21-06-2021
11    4    0    21-06-2021