Asian Dragons - Những Con Rồng Châu Á (Tập 2)

Chương 1 - Giọt Lệ Đắng ( 1 ) Cuộc đời đâu có ai biết trước chuyện của tương lại, ai cũng có những niềm vui riêng, và trong mỗi chúng ta ai cũng có những nỗi buồn, có rất nhiều nỗi buồn từ những cái chỉ làm cho ta chớm xúc động, nhưng cũng có những nỗi đau nó như là một vết cắt để lại một vết sẹo hằn sâu là tồn tại mãi theo thời gian. Cuộc sống là thế, không bao giờ có cái gọi là công bằng cả, nhưng nếu chúng ta cứ mãi nghĩ như.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG