Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ

Chương 1 - Bóng Ma Trên Công Trường Đỏ Văn Bình trịnh trọng nâng chai rượu vốt-ka lên mắt ngắm. Vốt-ka với trà là món uống phổ thông ở Nga sô. Văn Bình không lạ gì vốt-ka mặc dầu bình sinh chàng chỉ mê huýt-ky. Đặc điểm của rượu vốt-ka là màu trắng trong suốt, ngửi không có mùi thơm. Rượu vốt-ka phải đủ 46 độ mới ngon. Nhưng chai rượu trong tay Văn Bình lại tỏa ra một mùi thơm hăng hắc

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    120    2    04-12-2020
11    9    1    04-12-2020
8    9    0    04-12-2020