Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất

Chương 1 - Mở Đầu Câu Chuyện Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 1863, giáo sư Lidenbrockenbrock vội vã trở về ngôi nhà của ông ở số 19 đường Konigstasse, nằm trong khu phố cổ kính nhất ở thành phố Hambourg. Trong khi ấy, Dì Marthe, người đầu bếp của chúng tôi, đang vội vã nổi lửa làm bữa ăn chiều. - Dì Marthe này, chú tôi là người háu đói nhất hạng đấy. Ông ta về mà chưa chuẩn bị xong bữa ăn thì thế nào cũng lối ầm ĩ lên cho xem. - Giáo sư Lindenbrock về rồi.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    24-06-2021
2    3    0    24-06-2021