Truyện ma Linh Hồn Ác

Thực tế vượt xa khả năng tưởng tượng. Đó là câu châm ngôn hiện lên trong tôi với tất cả tính xác thực của nó trong suốt hai năm tôi mày mò nghiên cứu để viết cuốn tiểu thuyết này. Hai năm nghiên cứu khoa học pháp y – giám định pháp y, cảnh sát kỹ thuật và khoa học, tâm thần học tội phạm . - và đặc biệt hơn nữa là nghiên cứu về những kẻ giết người hàng loạt.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    24    13    22-06-2021