Người Từ Miền Đất Lạnh

Chương 1 - Nguyên Tác: The Spy Who Came In From The Cold Giới tuyến Anh chàng người Mỹ đưa cho Leamas một tách cà phê và nói: - Sao ông không về ngủ đi? Chúng tôi có thể điện thoại cho ông biết nếu thấy hắn xuất hiện. Leamas không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ của trạm gác, dọc theo con đường vắng tanh. - Ông không thể đợi mãi. Có thể hắn sẽ tới vào một lúc khác. Chúng tôi có thể cho Poliezei liên lạc với cơ quan và ông có thể.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG