Phát Súng Trượt

Mở Đầu Lắp băng! Bốn tiếng lách cách vang lên đồng thời. - Lên đạn! Tiếng khoá nòng lách cách. - Vào tuyến bắn! Điểm xạ ngắn!. Chuẩn bị. Bắn! Perkerson bất giác nháy mắt, điều thường xảy ra với hắn khi người ta dùng súng không có giảm thanh. Tất cả các tấm bia đều bị thủng lỗ cho ở vùng hồng tâm. - Bắn tiểu liên tất cả đều tốt hắn thăm nghĩ Một cách máy móc, Perkerson liếc nhìn về phía đài chỉ huy và hắn bỗng giật mình. Ông ta đứng đó. Chẳng ai biết ông.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG