Giáo trình Windows XP

Đặt tay lên bàn phím: Tay trái: Đặt ngón trỏ của tay trái vào chữ F (có gờ nổi), xếp các ngón còn lại lên các phím bên cạnh. Tay phải: Đặt ngón trỏ của tay phải vào chữ J (có gờ nổi), xếp các ngón còn lại lên các phím bên cạnh .Con trỏ nháy: Là gạch đứng nhấp nháy , khi gõ bàn phím thì sẽ hiện kí tự. Ấn phím: Dùng ngón tay ấn xuống rồi thả ra ngay. Giữ phím: Dùng ngón tay ấn xuống, giữ 1 lúc rồi mới thả ra. Giữ và ấn phím: Vừa.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    1    24-06-2021
1444    4    1    24-06-2021