Toeic Photo

Question 1. Autobahn (Type: Multiple Choice, Points: 10, Attempts: 1) ( ) a) Traffic is building up on the motorway. (Giao thông được xây dựng trên đường cao tốc) ( ) b) There are more lorries on this motorway than cars. (Có xe tải trên đường cao tốc này hơn ô tô) (+) c) Traffic is flowing freely on the motorway. (Giao thông được lưu thông tự do trên đường cao tốc) ( ) d) The vehicles are travelling too close to one another on the motorway. (Các xe đang lưu thông quá gần nhau trên đường cao tốc).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
440    59    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.