Tài liệu C, C++

Là 1 trình biên dịch, giúp người lập trình viên viết ra các chương trình ứng dụng như quản lý, hệ thống Khởi động- Open Mở Windows Explorer chọn thư mục BORLANDC chọn thư mục BIN Click chuột phải lên tập tin chọn Send To chọn Desktop (create shorcut). Double Click lên Shortcut to Borland C++ for DOS . Ấn phím Alt + Enter để phóng to hay thu nhỏ cửa sổ.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.