Tài liệu C, C++

Là 1 trình biên dịch, giúp người lập trình viên viết ra các chương trình ứng dụng như quản lý, hệ thống Khởi động- Open Mở Windows Explorer chọn thư mục BORLANDC chọn thư mục BIN Click chuột phải lên tập tin chọn Send To chọn Desktop (create shorcut). Double Click lên Shortcut to Borland C++ for DOS . Ấn phím Alt + Enter để phóng to hay thu nhỏ cửa sổ.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
0    1    1    03-03-2021