Tài liệu Photoshop

PhotoshopSau khi đã mở file ảnh của bạn, đầu tiên ta vào mục Layer Duplicate để tạo thêm 1 lớp ảnh từ lớp ảnh gốc (bước này tuy có vẻ không quan trọng nhưng cần thiết vì sẽ giúp giữ lại file ảnh gốc của chúng ta).Dùng Patch tool vẽ 1 vùng chọn xung quanh viền mắt và sau đó kéo sao 1 vùng da lân cận như hình bên.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1095    3    1    24-06-2021