Tài liệu Photoshop

PhotoshopSau khi đã mở file ảnh của bạn, đầu tiên ta vào mục Layer Duplicate để tạo thêm 1 lớp ảnh từ lớp ảnh gốc (bước này tuy có vẻ không quan trọng nhưng cần thiết vì sẽ giúp giữ lại file ảnh gốc của chúng ta).Dùng Patch tool vẽ 1 vùng chọn xung quanh viền mắt và sau đó kéo sao 1 vùng da lân cận như hình bên.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    75    2    18-05-2024
5    253    1    18-05-2024
134    210    6    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.