Báo cáo khoa học: "An Unsupervised Approach to Prepositional Phrase Attachment using Contextually Similar Words"

Prepositional phrase attachment is a common source of ambiguity in natural language processing. We present an unsupervised corpus-based approach to prepositional phrase attachment that achieves similar performance to supervised methods. Unlike previous unsupervised approaches in which training data is obtained by heuristic extraction of unambiguous examples from a corpus, we use an iterative process to extract training data from an automatically parsed corpus.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
394    52    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.