Báo cáo khoa học: "A Polynomial-Time Fragment of Dominance Constraints"

Dominance constraints are logical descriptions of trees that are widely used in computational linguistics. Their general satisfiability problem is known to be NP-complete. Here we identify the natural fragment of normal dominance constraints and show that its satisfiability problem is in deterministic polynomial time.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.