Báo cáo khoa học: "Evaluation tool for rule-based anaphora resolution methods"

In this paper we argue that comparative evaluation in anaphora resolution has to be performed using the same pre-processing tools and on the same set of data. The paper proposes an evaluation environment for comparing anaphora resolution algorithms which is illustrated by presenting the results of the comparative evaluation of three methods on the basis of several evaluation measures.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.