Báo cáo khoa học: "A machine learning approach to the automatic evaluation of machine translation"

We present a machine learning approach to evaluating the wellformedness of output of a machine translation system, using classifiers that learn to distinguish human reference translations from machine translations. This approach can be used to evaluate an MT system, tracking improvements over time; to aid in the kind of failure analysis that can help guide system development; and to select among alternative output strings. The method presented is fully automated and independent of source language, target language and domain. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    72    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.