Báo cáo khoa học: "An Efficient Parallel Substrate for Typed Feature Structures on Shared Memory Parallel Machines"

This paper describes an efficient parallel system for processing Typed Feature Structures (TFSs) on shared-memory parallel machines. We call the system Parallel Substrate for TFS (PSTFS}. PSTFS is designed for parallel computing environments where a large number of agents are working and communicating with each other. Such agents use PSTFS as their low-level module for solving constraints on TFSs and sending/receiving TFSs to/from other agents in an efficient manner.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.