Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động 11A Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hoá,mức độ cạnh tranh về hàng hoá,dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng quý báu và đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức lớn | Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hoá,mức độ cạnh tranh về hàng hoá,dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt hơn. Nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng quý báu và đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức lớn. Do đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Hoà nhập cùng xu hướng chung đó, sự đổi mới của nền kinh tế nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại thương phát triển mạnh và dần trở thành một lĩnh vực quan trọng. Bảo đảm cho việc lưu thông hàng hoá, khai thác thế mạnh của thi trường trong nước và quốc tế. Có thể nói các doanh nghiệp cổ phần đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như là mạch máu của nền kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hiên nay môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng và phức tạp. Để có thể đứng vững trên thi trường,các doanh nghiệp cần phải xác định rõ, tổ chức công tác hàng hoá như thế nào? chiến lược tiêu thụ nào thích hợp? tiêu thụ cho ai? tiêu thụ ở đâu? tiêu thụ như thế nào? khi cơ hội đến đã quyết định kịp thời hay chưa? Hay nói cách khác là tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm đó.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN