Giải pháp cho ao tôm bị bệnh

Khi dịch bệnh xảy ra, những ao tôm dù được cải tạo lại nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn và rủi ro rất cao. Việc thay đổi hình thức và đa dạng đối tượng nuôi là một trong những cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro. Thay đổi hình thức nuôi Dịch bệnh xảy ra chủ yếu ở những hộ nuôi tôm có diện tích nhỏ, không có hệ thống ao chứa, ao lắng để xử lý nước nên khi một ao bị bệnh rất dễ bị lây lan sang các ao còn lại, thậm chí là lây lan.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG