Hạn chế rủi ro trong nuôi tôm nước lợ

Để hạn chế hiện tượng tôm chết mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do nắng nóng kéo dài, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao, mực nước kém , người nuôi tôm cần phải chú ý thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật. Chuẩn bị ao Trước hết, bà con nuôi tôm phải có ao lắng chiếm 15-20% diện tích trại nuôi để xử lý nước cấp và diệt tạp trước khi đưa vào hồ nuôi, đồng thời đây cũng là nguồn nước dự trữ để bù đắp vào ao tôm khi mực nước.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
502    5    1    16-05-2021