Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh thương phẩm

Chuẩn bị ao - Làm sạch đáy ao, gia cố bờ ao. Phơi đáy ao, cống từ 10-15 ngày để diệt các mầm bệnh còn lưu trong ao. - Cho nước vào xả rửa đáy ao cho thật sạch - Bón vôi nung để điều chỉnh pH đáy ao nuôi. - Nếu ao bị phèn tiềm tàng nhiều, cần bón lót phân super lân kết hợp với vôi đá nung (CaO) để khử phèn. Sau đó xả rửa lần cuối cùng.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG