Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ luân canh với trồng lú

Nuôi tôm luân canh tôm - lúa không chỉ mang lại giá trị cao hơn trên một đơn vị diện tích mà còn tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao. Yêu cầu địa điểm Để nuôi tôm lúa hiệu quả thì nơi tiến hành nuôi tôm phải thỏa mãn một số yêu cầu như: Có nguồn nước lợ, mặn. Độ mặn dao động từ 8 - 20‰ với thời gian thích hợp cho một chu kỳ nuôi; pH đất từ 5,5 trở lên; có hệ thống cấp và thoát nước tốt, nguồn nước không bị ô nhiễm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG