Những lưu ý để nuôi tôm an toàn thực phẩm

Để sản phẩm từ tôm nuôi đảm bảo vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì việc tuân thủ tốt các quy định về điều kiện cơ sở vật chất và quy trình công nghệ nuôi tôm là những yếu tố ban đầu quan trọng nhất. Điều kiện về cơ sở vật chất Đầu tiên, ao nuôi phải có diện tích mặt nước tối thiểu m2, độ sâu từ đáy ao đến mặt bờ phải đạt tối thiểu 2 m; bờ ao phải chắc chắn, không rò rỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG