Nuôi tôm sinh thái rừng ngập mặn

Có thể nuôi tôm theo mô hình “rừng - tôm tách biệt” hoặc “rừng - tôm kết hợp”. Với cả hai mô hình này, cần đảm bảo cả hiệu quả kinh tế lẫn bền vững môi trường. Vệ sinh đáy ao Sên vét lớp bùn đáy của ao nuôi, ao lắng và ao quảng canh ra ngoài trước mỗi vụ nuôi (áp dụng cho cả 2 mô hình “rừng - tôm tách biệt” và “rừng - tôm kết hợp”). Bón vôi và phơi đáy (áp dụng cho mô hình “rừng - tôm tách biệt”)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG