Phương pháp ương cá bột thành cá giống

Cá bột cần được thả vào ao ương trong vòng 24 giờ sau khi lấy nước vào, để cho những địch hại của cá bột (giáp xác chân chèo, nòng nọc, bọ gạo, bắp cày ) chưa kịp phát triển. Chuẩn bị ao ương Tùy thuộc vào diện tích có sẵn của nông hộ, tốt nhất từ 500 - . Ao sâu 1 - 1,5m, đáy phẳng hơi nghiêng về phía cống.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG