Quy trình nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh

Quy trình này mang lại hiệu quả cao đối với vùng nuôi có kênh cấp, kênh thoát riêng biệt đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhu cầu thả nuôi, hạn chế dịch bệnh. Chuẩn bị ao nuôi Cải tạo ao nuôi, ao lắng Tháo cạn nước, loại bỏ địch hại (tôm, cua, ốc, côn trùng, cá tạp). Vét bùn đáy, tu sửa bờ, các cống cấp, thoát nước. San đáy ao dốc về phía cống thoát.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    22    4    12-05-2021