Ương tôm sú giống

- Ương tôm giống là một quá trình thay đổi điều kiện sống của tôm Postlarvae từ môi trường bể xi măng ra môi trường tự nhiên. Khi ương tôm có kích thước tối thiểu từ 2-3 cm/con rồi chuyển sang nuôi thương phẩm tôm sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường, bắt mồi chủ động và lớn nhanh hơn, giảm hao hụt do địch hại. Đặc biệt là rút ngắn thời gian nuôi.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG