Ưu thế cá rô phi đơn tính lai xa

Cá rô phi đơn tính lai xa có khả năng chịu đựng tốt với môi trường, ngưỡng ôxy thấp và có thể thuần hóa nuôi ở cả trong các thủy vực nước ngọt, lợ, mặn. Ưu thế của loài cá lai xa Có nhiều phương pháp để tạo ra giống cá rô phi đơn tính đực. Trong đó, tạo ra giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai xa (khác loài) là phương pháp mang lại hiệu quả nhất khi nuôi thương phẩm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
118    12    1    13-05-2021