Y Trang

Tôi và thằng Bản bạn tôi bứơc vào tuổi ba ba. Độ tuổi sung sức của đời người. Nhưng số phận định đoạt rõ thằng tôi như hai mặt của một tấm biển quảng cáo. Bố mẹ tôi có chút lương hưu cố chống chọi với sự gia tăng của vật giá được các vị com lê ca vát khẳng định yếu tố kinh tế này mang tính toàn cầu chứ chẳng tại ai cả.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG