Chuyện của một thời

Thằng bạn Việt kiều mới đây gửi mail cho tôi:“ Sàigòn dạo này còn nhiều xích lô không? Cứ đến những ngày tháng tư này, tao lại nhớ đến xích lô. Bây giờ, mày chạy 2 bánh nổi không? .” . Chạy 2 bánh ở đây là nghiêng xe, giữ thăng bằng, thì xích lô 3 bánh có thể chạy bằng 2 bánh. Tên Việt kiều này có thời là đồng nghiệp xích lô của tôi. Nó đang theo ban triết (Tây) thì đứt phim

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG