Chuyện Hai Người Bạn

Suốt những năm trung học, Hào và Hữu là hai thằng bạn nối khố, cặp bài trùng. Họ thân nhau ngay từ ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau của những năm trung học, và bao giờ cũng sát cánh suốt bảy năm trời mài ghế nhà trường. Sau khi cùng đỗTú Tài tốt nghiệp trung học, Hào ghi danh vào Luật Khoa như dự định. Tưởng bạn sẽ theo mình, hay ít ra cũng tiếp tục đường học vấn, nhưng không,

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG