Có không một mùa xanh như ngọc?

Chị Nhã, Dường như, người ta chỉ nghĩ nhiều đến nhau, muốn nói nhiều điều với nhau, khi người ta đã gần như vĩnh viễn xa nhau, gần như tuyệt vọng trong mơ ước gặp lại mặt nhau. Điều đó, có thể sai với nhiều người, nhưng với tôi thì quả thật là như thế. Như thế đó, chị Nhã. Năm năm trời xa nhau. Năm năm trời chị em không thấy mặt nhau.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
532    54    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    4    1    16-05-2021
16    6    1    16-05-2021