Có Những Ngày Vui

Dũng trở về Mỹ sau hơn một tháng thăm viếng quê nhà Việt Nam, và mặc dù với bằng cấp Ph. D. về History, Dũng cũng vất vả mấy tháng trời mới xin được việc làm tạm thời tại một đại-học cộng đồng ở New Port, Rhode Island, một thành phố nhỏ cách New York city chừng 180 dậm về phiá đông bắc. Dũng không hài lòng lắm vì không được ở gần người yêu nhỏ bé, nhưng dù sao thì cũng không xa cách ba ngàn dậm như xưa, khi Dũng còn theo học tại California

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG