Đụng Độ

S ố 508, đừng liếc sang bên cạnh. Người thí sinh mang số ký danh 508 thu cái nhìn về. Đôi mắt khép lại trong khoảng hẹp của tờ giấy thi. Nét mặt đăm chiêu. - Số 492, đừng nói chuyện. Anh thí sinh mang số ký danh 492 thôi nói, miệng nở một nụ cười gượng. Phương pháp lập một bản đồ lớp trên tờ giấy, ghi số ký danh của thí sinh theo vị trí ngồi của họ đã giúp Luân giữ trật tự phòng thi một cách có hiệu quả

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG