Hôm Nay Em Làm Một Việc Thiện

Tội trưởng, em mới làm một việc thiện. Em dắt bà lão qua đường. - Tốt, còn em - Dạ em cũng dắt một bà lão qua đường. - Vậy à? Cũng được. Còn em kìa? - Em cũng dắt một bà lão qua đường - Hả? Tại sao mấy em cùng dắt một bà lão qua đường? Cả ba tranh nhau nói: - Tại vì bả không chịu qua. Tụi em phải hợp sức đẩy bả mới chịu qua đường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    69    2    25-05-2024
183    1    1    25-05-2024
220    318    2    25-05-2024
88    75    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.