Hôm Nay Em Làm Một Việc Thiện

Tội trưởng, em mới làm một việc thiện. Em dắt bà lão qua đường. - Tốt, còn em - Dạ em cũng dắt một bà lão qua đường. - Vậy à? Cũng được. Còn em kìa? - Em cũng dắt một bà lão qua đường - Hả? Tại sao mấy em cùng dắt một bà lão qua đường? Cả ba tranh nhau nói: - Tại vì bả không chịu qua. Tụi em phải hợp sức đẩy bả mới chịu qua đường.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG